Utökat uppdrag- Tarpen AB

Fastighetsskötsel Enköping AB har fått ett utökat uppdrag av Tarpen AB. Uppdraget avser utförande av mark- och fastighetsskötsel av ett gruppboende i Södertälje.