Skrasselhankens samfällighetsförening

Uppdragsgivare: Skrasselhankens samfällighetsförening

Entreprenaden avser tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av Skrasselhankens samfällighetsförening.

Skrasselhankens samfällighet består av tre medlemmar som är fristående bostadsrättsföreningar. Dessa är Brf Stören, Brf Skrasseln och Brf Hanken. Samfälligheten är belägen mellan Fannagatan och Parkgatan i den östra delen av Enköping. Inom samfälligheten finns fyra garagelängor, två parkeringsgarage samt ett 40-tal parkeringsplatser med och utan tak. Därutöver finns lekplats, gräsytor och skogsmark. Växtligheten består av allt från små buskar till fullvuxna träd. Samfälligheten har också en värmeanläggning som försörjer värme och varmvatten till medlemmarnas fastigheter.