Brf Stören

Uppdragsgivare: Brf Stören

Entreprenaden avser tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av Brf Störens bostadsrättsförening.

Störens bostadsrättsförening består av tre höghuskroppar med vidhängande radhus. Föreningen är belägen vid Parkgatan i den östra delen av Enköping. Totalt har föreningen 67 st bostadslägenheter fördelade på 58 st lägenheter i höghus och 9 st lägenheter i radhus.

Brf Stören är medlem i skrasselhankens samfällighetsförening.