Vi förvärvar Ena Bil och Traktor

För att förbättra servicetider och kvalitet på vår fordonspark har vi förvärvat HE. Ena Bil och Traktor AB. Företaget är beläget i samma fastighet som där vi idag bedriver vår fastighetsskötsel- verksamhet. Vår verkstad kommer givitvis även fortsättningsvis att utföra arbeten åt externa kunder.