SSF Enköping HB

Uppdragsgivare: SSF Enköping HB

Entreprenaden avser 12 st fastigheter i Enköping och Strängnäs.

Entreprenaden omfattar fastighetsskötsel, markskötsel, serviceanmälan och felavhjälpande underhåll av 10 st fastigheter belägna i Enköping och 2 st fastigheter i Strängnäs. Entreprenaden omfattas totalt av ca 200 st bostadslägenheter och ca 30 st lokaler med en uthyrbar area motsvarande ca 21.000 kvm.